Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar

Bireysel Emeklilik Sistemi

09.11.2012 tarih ve 28462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik’in Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar başlıklı 26/A maddesi kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralara ilişkin sorgulama yapılabilmektedir.

Hak sahiplerine ödenmesi gereken tutar (birikim ve hak edilen devlet katkısı toplamı), ödemeyi gerektiren tarihten itibaren ilgisine göre şirketçe katılımcı veya çalışan tarafından talep edilmiş olan son faiz içeren/faiz içermeyen yatırım tercihi ile uyumlu standart ya da katılım standart fonlarda nemalandırılmaktadır. Hesaptaki paralar, hak sahiplerince talep edilirse ilgililere ödenecektir.

İlgili Yönetmelik gereğince, ödenmesi gereken tarihten itibaren on yıl içinde aranmayan tutarlar, onuncu yılın tamamlanmasını takip eden yılbaşından itibaren altı ay içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Hazine ve Maliye Bakanlığı emrine açılan hesaba aktarılacaktır. TCMB'ye yatırılan bu tutarlar, iki yıl içinde sahipleri tarafından aranmadığı takdirde Hazine ve Maliye Bakanlığına gelir kaydedilecektir.


Hayat Sigortası

5684 sayılı "Sigortacılık Kanunu’nun 18.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren 33/B maddesi ve 08.10.2013 tarihli ve 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik" gereğince, zamanaşım tarihini izleyen Haziran ayının onbeşinci gününe kadar hak sahipleri tarafından aranmaması halinde Haziran ayının sonuna kadar Güvence Hesabına veya özel kanun hükümleri dahilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlara devredilir.

Yukarıda belirtilen Yönetmelik kapsamındaki tutarlar Şubat ayının ilk iş gününden itibaren bu sayfada yayınlanacaktır.

Zaman aşımına uğramış tutarların Haziran ayının on beşinci gününe kadar aranmaması durumunda, Haziran ayının sonuna kadar Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde oluşturulan Güvence Hesabı Kurumuna veya özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlara aktarılacaktır.

YÖNETMELİK GEREĞİ 2021 DÖNEMİ İÇİN SORGULAMALAR SADECE 01.02.2021 – 31.05.2021 TARİHLERİ ARASINDA AKTİF OLACAKTIR.

Güvence Hesabı için tıklayınız

guvence