Katılım Sigortacılığı Nedir

Katılım Sigortacılığı

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. 01.09.2020 tarihi itibarıyla Katılım Sigortacılığı esaslarına uygun hayat, ferdi kaza ve emeklilik ürünleri ile hizmet vermeye başlamıştır. Danışma Komitesi tarafından onaylanan kurallar çerçevesinde Risk Fonu kurulması, buna ait hesabın işletilmesi ve tazminat ödemeleri dahil diğer süreçlere ilişkin “Katılım Sigortacılığı Kapsamında Risk Fonu Kuruluşu ve İşletme Esasları Uygulama Esas ve Usulleri” hazırlanmış ve uygulamaya geçilmiştir.