Şirketin Uyguladığı Model

Şirketin Uyguladığı Model

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. katkı primi üzerinden %15 vekalet ücreti, risk fonu yatırım gelirlerinden ise %20 gelir paylaşımı almak suretiyle Danışma Komitesi onayı çerçevesinde Vekâlet/Mudarebe Karması (Hibrit) Model ile hizmet sunmaktadır.