Yıllar İtibariyle Teknik ve Mali Katılım Sigortacılığı İstatistikleri

Yıllar İtibariyle Teknik ve Mali Katılım Sigortacılığı İstatistikleri

2020
Katılım Sigortası Poliçe Adeti60.151
Katkı Primi Üretimi42.004.771

(*) Prim üretimi ve poliçe adet verileri, Hayat ve Ferdi Kaza branşlarının toplamı olarak belirtilmiştir.